Gut. Besser. GUDE.

Produktübersicht - LAN-Sensor

     Vergleichstabelle

Array
Expert Sensor Box 7211-0
Temperatursensor ja
Luftfeuchtesensor -
Power-over-Ethernet (PoE) ja
12V-Versorgung -
Array
Expert Sensor Box 7211-1
Temperatursensor ja
Luftfeuchtesensor -
Power-over-Ethernet (PoE) -
12V-Versorgung ja
Array
Expert Sensor Box 7212-0
Temperatursensor ja
Luftfeuchtesensor ja
Power-over-Ethernet (PoE) ja
12V Versorgung -
Array
Expert Sensor Box 7212-1
Temperatursensor ja
Luftfeuchtesensor ja
Power-over-Ethernet (PoE) -
12V-Versorgung ja